Proprioceptivní neuromaskulární facilitace

Kurz v rozsahu 176 hodin. Vyšetření fyzioterapeutického postupu při PNF – správný výběr optimálních vzorců, postojů, poloh a posilovacích technik pro posílení oslabených svalů, zvětšení rozsahu pohybu, zlepšení kondice a zmírnění bolesti.

Read more
Diagnostika a terapie funkčních poruch

Kurz v délce 190 hodin. Diagnostika a léčba funkčních poruch manuálními technikami, specializované postupy při ovlivňování funkčních poruch a hodnocení odezvy organismu na pohybovou léčbu

Read more
roční kurz Brügger

odborná způsobilost v činnostech: Diagnostické a fyzioterapeutické postupy a pomůcky pro Brüggerův koncept, aplikace nových poznatků z neurofyziologie, kineziologie a biomechaniky v diagnostice a fyzioterapii, vedení „školy zad“

Read more